AUDI A1 allstreet 30 TFSI Schaltgetriebe Sitzheizung+

array(7) { ["S"]=> array(14) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a5/a5c93166-20ee-4220-b955-b660e67354a5?rule=mo-200.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5b/5b5df772-d3bb-4a1d-9b28-294cce50e8f7?rule=mo-200.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4ae54e76-bdd2-4a4d-a3cd-01560405d719?rule=mo-200.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7c663c6-89db-425c-b9d0-90e7035e4009?rule=mo-200.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b5/b5ec9e94-d400-4dc4-9c81-c9bf6dcab8b0?rule=mo-200.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f94eac2f-8339-4a29-b7a3-42c72a2651a8?rule=mo-200.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/37/37e09d66-a1e7-4e2a-a3e3-a50bead73159?rule=mo-200.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e5006ddf-aee9-4f5b-b94a-225692ade5e2?rule=mo-200.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f98e8a93-3bab-4ae7-91ed-f02819785010?rule=mo-200.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba08dc1c-a247-402e-a098-3668ffa79a18?rule=mo-200.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba0a02fe-a2e6-439d-8b1f-666c6197ae95?rule=mo-200.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/95/95684407-6acf-4969-843b-1d3d3f6b1612?rule=mo-200.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cddc7b5f-bad0-4ae7-9094-e067f6a2b928?rule=mo-200.jpg" [13]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15463936-2ba8-40b4-b610-b59fa02580b0?rule=mo-200.jpg" } ["XL"]=> array(14) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a5/a5c93166-20ee-4220-b955-b660e67354a5?rule=mo-640.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5b/5b5df772-d3bb-4a1d-9b28-294cce50e8f7?rule=mo-640.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4ae54e76-bdd2-4a4d-a3cd-01560405d719?rule=mo-640.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7c663c6-89db-425c-b9d0-90e7035e4009?rule=mo-640.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b5/b5ec9e94-d400-4dc4-9c81-c9bf6dcab8b0?rule=mo-640.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f94eac2f-8339-4a29-b7a3-42c72a2651a8?rule=mo-640.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/37/37e09d66-a1e7-4e2a-a3e3-a50bead73159?rule=mo-640.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e5006ddf-aee9-4f5b-b94a-225692ade5e2?rule=mo-640.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f98e8a93-3bab-4ae7-91ed-f02819785010?rule=mo-640.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba08dc1c-a247-402e-a098-3668ffa79a18?rule=mo-640.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba0a02fe-a2e6-439d-8b1f-666c6197ae95?rule=mo-640.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/95/95684407-6acf-4969-843b-1d3d3f6b1612?rule=mo-640.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cddc7b5f-bad0-4ae7-9094-e067f6a2b928?rule=mo-640.jpg" [13]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15463936-2ba8-40b4-b610-b59fa02580b0?rule=mo-640.jpg" } ["ICON"]=> array(14) { [0]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a5/a5c93166-20ee-4220-b955-b660e67354a5?rule=mo-80.jpg" [1]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5b/5b5df772-d3bb-4a1d-9b28-294cce50e8f7?rule=mo-80.jpg" [2]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4ae54e76-bdd2-4a4d-a3cd-01560405d719?rule=mo-80.jpg" [3]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7c663c6-89db-425c-b9d0-90e7035e4009?rule=mo-80.jpg" [4]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b5/b5ec9e94-d400-4dc4-9c81-c9bf6dcab8b0?rule=mo-80.jpg" [5]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f94eac2f-8339-4a29-b7a3-42c72a2651a8?rule=mo-80.jpg" [6]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/37/37e09d66-a1e7-4e2a-a3e3-a50bead73159?rule=mo-80.jpg" [7]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e5006ddf-aee9-4f5b-b94a-225692ade5e2?rule=mo-80.jpg" [8]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f98e8a93-3bab-4ae7-91ed-f02819785010?rule=mo-80.jpg" [9]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba08dc1c-a247-402e-a098-3668ffa79a18?rule=mo-80.jpg" [10]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba0a02fe-a2e6-439d-8b1f-666c6197ae95?rule=mo-80.jpg" [11]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/95/95684407-6acf-4969-843b-1d3d3f6b1612?rule=mo-80.jpg" [12]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cddc7b5f-bad0-4ae7-9094-e067f6a2b928?rule=mo-80.jpg" [13]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15463936-2ba8-40b4-b610-b59fa02580b0?rule=mo-80.jpg" } ["L"]=> array(14) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a5/a5c93166-20ee-4220-b955-b660e67354a5?rule=mo-360.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5b/5b5df772-d3bb-4a1d-9b28-294cce50e8f7?rule=mo-360.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4ae54e76-bdd2-4a4d-a3cd-01560405d719?rule=mo-360.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7c663c6-89db-425c-b9d0-90e7035e4009?rule=mo-360.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b5/b5ec9e94-d400-4dc4-9c81-c9bf6dcab8b0?rule=mo-360.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f94eac2f-8339-4a29-b7a3-42c72a2651a8?rule=mo-360.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/37/37e09d66-a1e7-4e2a-a3e3-a50bead73159?rule=mo-360.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e5006ddf-aee9-4f5b-b94a-225692ade5e2?rule=mo-360.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f98e8a93-3bab-4ae7-91ed-f02819785010?rule=mo-360.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba08dc1c-a247-402e-a098-3668ffa79a18?rule=mo-360.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba0a02fe-a2e6-439d-8b1f-666c6197ae95?rule=mo-360.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/95/95684407-6acf-4969-843b-1d3d3f6b1612?rule=mo-360.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cddc7b5f-bad0-4ae7-9094-e067f6a2b928?rule=mo-360.jpg" [13]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15463936-2ba8-40b4-b610-b59fa02580b0?rule=mo-360.jpg" } ["M"]=> array(14) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a5/a5c93166-20ee-4220-b955-b660e67354a5?rule=mo-240.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5b/5b5df772-d3bb-4a1d-9b28-294cce50e8f7?rule=mo-240.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4ae54e76-bdd2-4a4d-a3cd-01560405d719?rule=mo-240.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7c663c6-89db-425c-b9d0-90e7035e4009?rule=mo-240.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b5/b5ec9e94-d400-4dc4-9c81-c9bf6dcab8b0?rule=mo-240.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f94eac2f-8339-4a29-b7a3-42c72a2651a8?rule=mo-240.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/37/37e09d66-a1e7-4e2a-a3e3-a50bead73159?rule=mo-240.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e5006ddf-aee9-4f5b-b94a-225692ade5e2?rule=mo-240.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f98e8a93-3bab-4ae7-91ed-f02819785010?rule=mo-240.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba08dc1c-a247-402e-a098-3668ffa79a18?rule=mo-240.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba0a02fe-a2e6-439d-8b1f-666c6197ae95?rule=mo-240.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/95/95684407-6acf-4969-843b-1d3d3f6b1612?rule=mo-240.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cddc7b5f-bad0-4ae7-9094-e067f6a2b928?rule=mo-240.jpg" [13]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15463936-2ba8-40b4-b610-b59fa02580b0?rule=mo-240.jpg" } ["XXL"]=> array(14) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a5/a5c93166-20ee-4220-b955-b660e67354a5?rule=mo-1024.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5b/5b5df772-d3bb-4a1d-9b28-294cce50e8f7?rule=mo-1024.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4ae54e76-bdd2-4a4d-a3cd-01560405d719?rule=mo-1024.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7c663c6-89db-425c-b9d0-90e7035e4009?rule=mo-1024.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b5/b5ec9e94-d400-4dc4-9c81-c9bf6dcab8b0?rule=mo-1024.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f94eac2f-8339-4a29-b7a3-42c72a2651a8?rule=mo-1024.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/37/37e09d66-a1e7-4e2a-a3e3-a50bead73159?rule=mo-1024.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e5006ddf-aee9-4f5b-b94a-225692ade5e2?rule=mo-1024.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f98e8a93-3bab-4ae7-91ed-f02819785010?rule=mo-1024.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba08dc1c-a247-402e-a098-3668ffa79a18?rule=mo-1024.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba0a02fe-a2e6-439d-8b1f-666c6197ae95?rule=mo-1024.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/95/95684407-6acf-4969-843b-1d3d3f6b1612?rule=mo-1024.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cddc7b5f-bad0-4ae7-9094-e067f6a2b928?rule=mo-1024.jpg" [13]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15463936-2ba8-40b4-b610-b59fa02580b0?rule=mo-1024.jpg" } ["XXXL"]=> array(14) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a5/a5c93166-20ee-4220-b955-b660e67354a5?rule=mo-1600.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5b/5b5df772-d3bb-4a1d-9b28-294cce50e8f7?rule=mo-1600.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4ae54e76-bdd2-4a4d-a3cd-01560405d719?rule=mo-1600.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7c663c6-89db-425c-b9d0-90e7035e4009?rule=mo-1600.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b5/b5ec9e94-d400-4dc4-9c81-c9bf6dcab8b0?rule=mo-1600.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f94eac2f-8339-4a29-b7a3-42c72a2651a8?rule=mo-1600.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/37/37e09d66-a1e7-4e2a-a3e3-a50bead73159?rule=mo-1600.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e5006ddf-aee9-4f5b-b94a-225692ade5e2?rule=mo-1600.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f9/f98e8a93-3bab-4ae7-91ed-f02819785010?rule=mo-1600.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba08dc1c-a247-402e-a098-3668ffa79a18?rule=mo-1600.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/ba0a02fe-a2e6-439d-8b1f-666c6197ae95?rule=mo-1600.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/95/95684407-6acf-4969-843b-1d3d3f6b1612?rule=mo-1600.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cddc7b5f-bad0-4ae7-9094-e067f6a2b928?rule=mo-1600.jpg" [13]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15463936-2ba8-40b4-b610-b59fa02580b0?rule=mo-1600.jpg" } }

Fahrzeugaustattung

 • Metallic
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • CD-Spieler
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Spurhalteassistent
 • Notbremsassistent
 • Schlüssellose Zentralverriegelung
 • Armlehne
 • Lederlenkrad
 • Müdigkeitswarner
 • Notrufsystem
 • Reifendruckkontrolle
 • Soundsystem
 • Sprachsteuerung
 • USB
 • Fernlichtassistent
 • Scheinwerferreinigung
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Volldigitales Kombiinstrument
 • Musikstreaming integriert
 • Innenspiegel autom. abblendend
 • Geschwindigkeitsbegrenzer

Daten

 • Benzin Typ:Super
 • Außenfarbe:Weiß
 • Kilometerstand (km):9.000
 • Anzahl der Türen:4/5
 • Erstzulassung:2022-12-01
 • Schadstoffklasse:Euro6d
 • Feinstaubplakette:
 • Kraftstoffart:Benzin
 • Leistung (kW):81
 • Getriebeart:Schaltgetriebe
 • Klimatisierung:2-Zonen-Klimaautomatik
 • Anzahl der Sitze:5
 • Baujahr:2022
 • Hubraum (cm³):999
 • Fahrzeugzustand:Gebrauchtfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe):Schwarz
 • Innenausstattung (Typ):Stoff
 • Airbag:Front-, Seiten- und weitere Airbags
 • Geschwindigkeitskontrolle:Abstandstempomat
 • Tagfahrlicht:LED-Tagfahrlicht
 • Scheinwerfer:LED-Scheinwerfer
 • Pannendienst-Kit:Pannenkit

Beschreibung

Sonderausstattungen * Audi Smartphone Interface * Audi connect (Internetbasierende Dienste) * Audi drive select * Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar * Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) * Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go-System inkl. Audi pre sense front * Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent * Farbdisplay (10,1 Zoll) * Farbdisplay (8,8 Zoll) * Gepäckraum-Paket * Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht * Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack Schiefergrau * Kombiinstrument digital (virtual cockpit) * Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen * Kontrast-Paket 1 * LM-Felgen 7x17 (5-Speichen, Y-Design, kontrastgrau, teilpoliert) * Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus * Licht-Paket * Metallic-Lackierung * Mittelarmlehne vorn mit Fach * Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus * Optik-Paket schwarz * Scheibenwaschdüsen heizbar * Scheinwerfer LED * Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) * Sitzbezug / Polsterung: Stoff Debüt * Sitzheizung vorn * Sound-System DSP / Audi Sound-System * Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)Serienausstattungen * Airbag Beifahrerseite abschaltbar * Airbag Fahrer-/Beifahrerseite * Anti-Blockier-System (ABS) * Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert * Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) * Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) * Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung) * Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf * Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung * Farbdisplay (8,8 Zoll) * Fensterheber elektrisch vorn + hinten * Frontscheibe Wärmeschutzverglasung * Geschwindigkeits-Begrenzeranlage * Getriebe 6-Gang * Heckscheibenwischer * Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz * Kopf-Airbag-System (Sideguard) * Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung * Licht- und Regensensor * Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TFSI * Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus * Radioempfang digital (DAB) * Reifen-Reparaturkit * Reifenkontroll-Anzeige * Rücksitzlehne geteilt/klappbar * Seitenairbag vorn * Servolenkung elektro-mechanisch * Start/Stop-Anlage * Stoßfänger lackiert * Tagfahrlicht * USB-Schnittstelle * Universal-Schnittstelle Bluetooth * Wegfahrsperre (elektronisch) ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten., Neupreis (UPE): 33500€---- quality by dotzilla

Inzahlungnahme

Preisüberprüfung in Zusammenarbeit mit AutoUncle

Informationen

27.590,- EUR 23.185,- EUR / Netto

19% MwSt. ausweisbar

 • 011309
 • Limousine
 • Gebrauchtfahrzeug
 • 12/2022
 • 9.000 Km
 • 81 kW (110 PS)
 • Benzin
 • Schaltgetriebe

Standort

Autohaus Stoll GmbH
Meitnerring 3
79589 Binzen

+49 (0)7621 / 4029-0

Auf Karte zeigen

Kraftstoff & Umwelt

 • Benzin Typ:Super
 • Schadstoffklasse:Euro6d
 • Feinstaubplakette:

CO-2-Effizienz

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
*Auf der Grundlage der gemessenen CO-2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Fahrzeuganfrage

Bitte rechnen Sie 8 plus 2.