AUDI A3 Spb. 40 TFSI e S tronic SoundSystem+LED+Priva

array(7) { ["S"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e58b9963-1ff2-406b-aa4b-f5c3656dd50e?rule=mo-200.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/78d012ba-f0e5-438c-a7c7-bf03d918d996?rule=mo-200.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0b/0bcb268c-531a-436a-ae74-c09d0d49fd14?rule=mo-200.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/986e9d72-5592-42e8-b9f4-4b2638cafe59?rule=mo-200.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb08acf5-afc7-4c19-8d4d-e8eecfa79b99?rule=mo-200.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81119652-9a37-44f1-a1ca-6690a2678304?rule=mo-200.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/19/19ffb7c8-cea5-4f79-96bf-8150e81d5e48?rule=mo-200.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d0/d00031bc-1439-4b91-9311-2db3bcd1b5af?rule=mo-200.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/6b/6b722b21-2bdb-4837-8859-dab0ec520c16?rule=mo-200.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/90/907e83da-ea22-4191-94d6-8fee59b66f31?rule=mo-200.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/658ae51a-250c-4a80-95ac-25060ca28b40?rule=mo-200.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15de9156-3569-4b6b-b749-44ce2fc1671a?rule=mo-200.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-200.jpg" } ["XL"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e58b9963-1ff2-406b-aa4b-f5c3656dd50e?rule=mo-640.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/78d012ba-f0e5-438c-a7c7-bf03d918d996?rule=mo-640.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0b/0bcb268c-531a-436a-ae74-c09d0d49fd14?rule=mo-640.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/986e9d72-5592-42e8-b9f4-4b2638cafe59?rule=mo-640.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb08acf5-afc7-4c19-8d4d-e8eecfa79b99?rule=mo-640.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81119652-9a37-44f1-a1ca-6690a2678304?rule=mo-640.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/19/19ffb7c8-cea5-4f79-96bf-8150e81d5e48?rule=mo-640.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d0/d00031bc-1439-4b91-9311-2db3bcd1b5af?rule=mo-640.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/6b/6b722b21-2bdb-4837-8859-dab0ec520c16?rule=mo-640.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/90/907e83da-ea22-4191-94d6-8fee59b66f31?rule=mo-640.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/658ae51a-250c-4a80-95ac-25060ca28b40?rule=mo-640.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15de9156-3569-4b6b-b749-44ce2fc1671a?rule=mo-640.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-640.jpg" } ["ICON"]=> array(13) { [0]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e58b9963-1ff2-406b-aa4b-f5c3656dd50e?rule=mo-80.jpg" [1]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/78d012ba-f0e5-438c-a7c7-bf03d918d996?rule=mo-80.jpg" [2]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0b/0bcb268c-531a-436a-ae74-c09d0d49fd14?rule=mo-80.jpg" [3]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/986e9d72-5592-42e8-b9f4-4b2638cafe59?rule=mo-80.jpg" [4]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb08acf5-afc7-4c19-8d4d-e8eecfa79b99?rule=mo-80.jpg" [5]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81119652-9a37-44f1-a1ca-6690a2678304?rule=mo-80.jpg" [6]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/19/19ffb7c8-cea5-4f79-96bf-8150e81d5e48?rule=mo-80.jpg" [7]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d0/d00031bc-1439-4b91-9311-2db3bcd1b5af?rule=mo-80.jpg" [8]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/6b/6b722b21-2bdb-4837-8859-dab0ec520c16?rule=mo-80.jpg" [9]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/90/907e83da-ea22-4191-94d6-8fee59b66f31?rule=mo-80.jpg" [10]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/658ae51a-250c-4a80-95ac-25060ca28b40?rule=mo-80.jpg" [11]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15de9156-3569-4b6b-b749-44ce2fc1671a?rule=mo-80.jpg" [12]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-80.jpg" } ["L"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e58b9963-1ff2-406b-aa4b-f5c3656dd50e?rule=mo-360.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/78d012ba-f0e5-438c-a7c7-bf03d918d996?rule=mo-360.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0b/0bcb268c-531a-436a-ae74-c09d0d49fd14?rule=mo-360.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/986e9d72-5592-42e8-b9f4-4b2638cafe59?rule=mo-360.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb08acf5-afc7-4c19-8d4d-e8eecfa79b99?rule=mo-360.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81119652-9a37-44f1-a1ca-6690a2678304?rule=mo-360.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/19/19ffb7c8-cea5-4f79-96bf-8150e81d5e48?rule=mo-360.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d0/d00031bc-1439-4b91-9311-2db3bcd1b5af?rule=mo-360.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/6b/6b722b21-2bdb-4837-8859-dab0ec520c16?rule=mo-360.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/90/907e83da-ea22-4191-94d6-8fee59b66f31?rule=mo-360.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/658ae51a-250c-4a80-95ac-25060ca28b40?rule=mo-360.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15de9156-3569-4b6b-b749-44ce2fc1671a?rule=mo-360.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-360.jpg" } ["M"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e58b9963-1ff2-406b-aa4b-f5c3656dd50e?rule=mo-240.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/78d012ba-f0e5-438c-a7c7-bf03d918d996?rule=mo-240.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0b/0bcb268c-531a-436a-ae74-c09d0d49fd14?rule=mo-240.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/986e9d72-5592-42e8-b9f4-4b2638cafe59?rule=mo-240.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb08acf5-afc7-4c19-8d4d-e8eecfa79b99?rule=mo-240.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81119652-9a37-44f1-a1ca-6690a2678304?rule=mo-240.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/19/19ffb7c8-cea5-4f79-96bf-8150e81d5e48?rule=mo-240.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d0/d00031bc-1439-4b91-9311-2db3bcd1b5af?rule=mo-240.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/6b/6b722b21-2bdb-4837-8859-dab0ec520c16?rule=mo-240.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/90/907e83da-ea22-4191-94d6-8fee59b66f31?rule=mo-240.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/658ae51a-250c-4a80-95ac-25060ca28b40?rule=mo-240.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15de9156-3569-4b6b-b749-44ce2fc1671a?rule=mo-240.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-240.jpg" } ["XXL"]=> array(13) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e58b9963-1ff2-406b-aa4b-f5c3656dd50e?rule=mo-1024.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/78d012ba-f0e5-438c-a7c7-bf03d918d996?rule=mo-1024.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0b/0bcb268c-531a-436a-ae74-c09d0d49fd14?rule=mo-1024.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/986e9d72-5592-42e8-b9f4-4b2638cafe59?rule=mo-1024.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb08acf5-afc7-4c19-8d4d-e8eecfa79b99?rule=mo-1024.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81119652-9a37-44f1-a1ca-6690a2678304?rule=mo-1024.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/19/19ffb7c8-cea5-4f79-96bf-8150e81d5e48?rule=mo-1024.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d0/d00031bc-1439-4b91-9311-2db3bcd1b5af?rule=mo-1024.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/6b/6b722b21-2bdb-4837-8859-dab0ec520c16?rule=mo-1024.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/90/907e83da-ea22-4191-94d6-8fee59b66f31?rule=mo-1024.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/658ae51a-250c-4a80-95ac-25060ca28b40?rule=mo-1024.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15de9156-3569-4b6b-b749-44ce2fc1671a?rule=mo-1024.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-1024.jpg" } ["XXXL"]=> array(13) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e58b9963-1ff2-406b-aa4b-f5c3656dd50e?rule=mo-1600.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/78d012ba-f0e5-438c-a7c7-bf03d918d996?rule=mo-1600.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0b/0bcb268c-531a-436a-ae74-c09d0d49fd14?rule=mo-1600.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/986e9d72-5592-42e8-b9f4-4b2638cafe59?rule=mo-1600.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bb/bb08acf5-afc7-4c19-8d4d-e8eecfa79b99?rule=mo-1600.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81119652-9a37-44f1-a1ca-6690a2678304?rule=mo-1600.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/19/19ffb7c8-cea5-4f79-96bf-8150e81d5e48?rule=mo-1600.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d0/d00031bc-1439-4b91-9311-2db3bcd1b5af?rule=mo-1600.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/6b/6b722b21-2bdb-4837-8859-dab0ec520c16?rule=mo-1600.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/90/907e83da-ea22-4191-94d6-8fee59b66f31?rule=mo-1600.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/658ae51a-250c-4a80-95ac-25060ca28b40?rule=mo-1600.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15de9156-3569-4b6b-b749-44ce2fc1671a?rule=mo-1600.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e1d9b11-2dd7-44a3-971f-ad5ffb593a39?rule=mo-1600.jpg" } }

Fahrzeugaustattung

 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • Plug-in-Hybrid
 • HU neu
 • Garantie
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Spurhalteassistent
 • Notbremsassistent
 • Armlehne
 • Lederlenkrad
 • Notrufsystem
 • Reifendruckkontrolle
 • Schaltwippen
 • Soundsystem
 • Sprachsteuerung
 • USB
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Volldigitales Kombiinstrument
 • Musikstreaming integriert
 • Innenspiegel autom. abblendend
 • Geschwindigkeitsbegrenzer

Daten

 • Benzin Typ:Super
 • Außenfarbe:Weiß
 • Kilometerstand (km):19.900
 • Anzahl der Türen:4/5
 • Erstzulassung:2021-03-01
 • Schadstoffklasse:Euro6d
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • Kraftstoffart:Hybrid (Benzin/Elektro)
 • Leistung (kW):150
 • Getriebeart:Automatik
 • Klimatisierung:2-Zonen-Klimaautomatik
 • Anzahl der Sitze:5
 • Baujahr:2021
 • Hubraum (cm³):1395
 • Fahrzeugzustand:Gebrauchtfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe):Schwarz
 • Innenausstattung (Typ):Stoff
 • Airbag:Front-, Seiten- und weitere Airbags
 • Geschwindigkeitskontrolle:Tempomat
 • Tagfahrlicht:LED-Tagfahrlicht
 • Scheinwerfer:LED-Scheinwerfer
 • Pannendienst-Kit:Pannenkit

Beschreibung

* Getriebe: Automatik
- Technik: Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, Volldigitales Kombiinstrument
- Assistenten: Regensensor, Lichtsensor, Notbremsassistent, Spurhalteassistent
- Komfort: Klimaautomatik, Servolenkung, Zentralverriegelung, Elektrischer Fensterheber, Sitzheizung, Elektrische Aussenspiegel, Teilbare Ruecksitzlehne, Tempomat, Park Distance Control, Multifunktionslenkrad, Keyless Go Startfunktion, Innenspiegel autom. abblendbar, Mittelarmlehne, Lenksaeule einstellbar, Lederlenkrad, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Klimaautomatik-2-Zonen
- Sicht: LED-Hauptscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, LED-Rueckleuchten, Scheinwerferregulierung, Colorverglasung, Aussenspiegel beheizbar, Privacyverglasung
- Sicherheit: ABS, Airbag, Beifahrer-Airbag, Wegfahrsperre, Seitenairbags, ESP, Reifendruckkontrolle, Traktionskontrolle, Kopfairbag, Kindersitzbefestigung, Notrufsystem, Pannenkit
- Entertainment: Soundsystem, Radio, Telefonvorbereitung, USB-Anschluss, MP3, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, Sprachsteuerung, DAB, Musikstreaming
- Umwelt: Abgasnorm Euro 6D, Grüne Umweltplakette, Energieeffizienzklasse A+
- Qualität: Garantie, Scheckheftgepflegt, HUAU neu, Nichtraucherfahrzeug
-

Sonstiges

Alufelgen, Fahrerprofilauswahl, Spoiler
- Weiteres: LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck, Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt), Infotainment-Paket, Umweltbonus Hersteller, Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen, Einparkhilfe hinten, Rechtsverkehr, Kein Selbstabholer, Typprüfland Deutschland, Leichtmetallräder, 5-Arm-Aero, 7, 5Jx16, Reifen 205/55 R16, Regionscode ECE für Radio, Ladedose AC Typ 2, without Service Package, Abwicklung Serie, Variante Grundausstattung, Räder der Serie, N.N.N. Ausführung 1, Ohne Kompensor, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Reifen 205/55 R16 94V XL Rollwiderstandsoptimiert, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Ottomotor, MMI Radio plus, Datenmodul Europa, Kältemittel R1234yf, Ohne Head-Up Display, 4-Zylinder-Ottomotor 1, 4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D, Ohne Lade-Dock, Transportschutz (Ausf.1), e-tron Ladesystem kompakt, gesetzlicher Notruf, Stoff Index, Ohne Ablagepaket, Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest ), Ohne Aluminiumoptik im Interieur, Mit Multifunktionskamera, Digitaler Radioempfang, Ohne Garagentoröffner, Fußhebelwerk Standard, Radstand, Einbau Differenzierung für GetriebeDQ400 -- Fahrzeugteile --, Hybrid-Antriebssystem PHEV, 4-Lenker-Hinterachse, Standardabgasanlage, Fußmatten, BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV), Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer, spezielles Typschild EU, Aktivkohlebehälter (EVAP), Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten, Serienfahrwerk, Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE), Servo, Frontantrieb, Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE), Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-, Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang, Audi drive select, Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch, Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung, E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A, i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Vordersitze manuell einstellbar, Rücksitzlehne umklappbar, Kopfstützen hinten (3 Stück), Kennzeichenträger hinten (ECE), Abgaskonzept, EU6 AP, Manuelle Gepäckraumklappe, Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Kindersicherung elektrisch betätigt, Komfortschlüssel ohne Safelock, Innenspiegel abblendbar, Modul Boden hinten Ausführung 5, Fensterzierleisten in Schwarz, UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433, 92 bis 434, 42Mhz, Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex, Dachkantenspoiler, Folienbeklebung, Ohne Frontspoiler, Dekoreinlagen Seideneffektlack platinumgrau, Kopfstützen, Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Ohne Mittelarmlehne vorne, Spurverlassenswarnung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Digitales Kombiinstrument, Start-Stop-System, ohne Einstiegsleisten, Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen, Ohne erweitertem Sicherheitssystem, Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem, Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem, Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 11 kW, Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie, DC/DC Wandler 3, 0 KW, Audi pre sense front, Licht-/Regensensor, Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige, 2-Zonen-Komfortklimaautomatik, Nichtraucherausführung, Reifendruck-Kontrollsystem, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Start/Stop-Anlage
- Int.KnNr: 090735 ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten., Neupreis (UPE): 38502€---- quality by dotzilla

Inzahlungnahme

Preisüberprüfung in Zusammenarbeit mit AutoUncle

Informationen

27.500,- EUR 23.109,- EUR / Netto

19% MwSt. ausweisbar

 • 090735
 • Limousine
 • Gebrauchtfahrzeug
 • 03/2021
 • 19.900 Km
 • 150 kW (204 PS)
 • Hybrid (Benzin/Elektro)
 • Automatik

Standort

Autohaus Stoll GmbH
Meitnerring 3
79589 Binzen

+49 (0)7621 / 4029-0

Auf Karte zeigen

Kraftstoff & Umwelt

 • Benzin Typ:Super
 • Schadstoffklasse:Euro6d
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)

CO-2-Effizienz

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
*Auf der Grundlage der gemessenen CO-2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Fahrzeuganfrage

Was ist die Summe aus 6 und 9?