VW Arteon Shooting Brake 2.0 TDI DSG R-Line AHK+Rau

array(7) { ["S"]=> array(12) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5d0ee25f-77fe-438b-a515-f140891fc622?rule=mo-200.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/fff8e064-cab2-4ebe-958c-0ebdfd97efb9?rule=mo-200.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/1506c72a-1c84-4c9d-a692-480df5c5dfff?rule=mo-200.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/02/02fb5686-314d-4fd2-b8eb-6393eafcc181?rule=mo-200.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/050d69c3-6eec-4c04-8eef-62fbccb1dcb4?rule=mo-200.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f4/f48440e6-0775-444a-9225-19cdb8309bb5?rule=mo-200.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ed728b7-39fa-4f86-ab57-e9b38952eebe?rule=mo-200.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/624c629a-faec-4f39-ac36-689ae0db2427?rule=mo-200.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d64c90dd-dd81-4fff-be7f-250982c37f71?rule=mo-200.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0e/0e770b30-bd0a-4f8d-88a2-966667cd2e8e?rule=mo-200.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/65639d6f-e1b7-4a2c-9c75-f6b377e96280?rule=mo-200.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9fa7ffd7-bd54-4bd4-b24e-d5c11172a658?rule=mo-200.jpg" } ["XL"]=> array(12) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5d0ee25f-77fe-438b-a515-f140891fc622?rule=mo-640.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/fff8e064-cab2-4ebe-958c-0ebdfd97efb9?rule=mo-640.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/1506c72a-1c84-4c9d-a692-480df5c5dfff?rule=mo-640.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/02/02fb5686-314d-4fd2-b8eb-6393eafcc181?rule=mo-640.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/050d69c3-6eec-4c04-8eef-62fbccb1dcb4?rule=mo-640.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f4/f48440e6-0775-444a-9225-19cdb8309bb5?rule=mo-640.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ed728b7-39fa-4f86-ab57-e9b38952eebe?rule=mo-640.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/624c629a-faec-4f39-ac36-689ae0db2427?rule=mo-640.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d64c90dd-dd81-4fff-be7f-250982c37f71?rule=mo-640.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0e/0e770b30-bd0a-4f8d-88a2-966667cd2e8e?rule=mo-640.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/65639d6f-e1b7-4a2c-9c75-f6b377e96280?rule=mo-640.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9fa7ffd7-bd54-4bd4-b24e-d5c11172a658?rule=mo-640.jpg" } ["ICON"]=> array(12) { [0]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5d0ee25f-77fe-438b-a515-f140891fc622?rule=mo-80.jpg" [1]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/fff8e064-cab2-4ebe-958c-0ebdfd97efb9?rule=mo-80.jpg" [2]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/1506c72a-1c84-4c9d-a692-480df5c5dfff?rule=mo-80.jpg" [3]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/02/02fb5686-314d-4fd2-b8eb-6393eafcc181?rule=mo-80.jpg" [4]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/050d69c3-6eec-4c04-8eef-62fbccb1dcb4?rule=mo-80.jpg" [5]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f4/f48440e6-0775-444a-9225-19cdb8309bb5?rule=mo-80.jpg" [6]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ed728b7-39fa-4f86-ab57-e9b38952eebe?rule=mo-80.jpg" [7]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/624c629a-faec-4f39-ac36-689ae0db2427?rule=mo-80.jpg" [8]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d64c90dd-dd81-4fff-be7f-250982c37f71?rule=mo-80.jpg" [9]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0e/0e770b30-bd0a-4f8d-88a2-966667cd2e8e?rule=mo-80.jpg" [10]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/65639d6f-e1b7-4a2c-9c75-f6b377e96280?rule=mo-80.jpg" [11]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9fa7ffd7-bd54-4bd4-b24e-d5c11172a658?rule=mo-80.jpg" } ["L"]=> array(12) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5d0ee25f-77fe-438b-a515-f140891fc622?rule=mo-360.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/fff8e064-cab2-4ebe-958c-0ebdfd97efb9?rule=mo-360.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/1506c72a-1c84-4c9d-a692-480df5c5dfff?rule=mo-360.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/02/02fb5686-314d-4fd2-b8eb-6393eafcc181?rule=mo-360.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/050d69c3-6eec-4c04-8eef-62fbccb1dcb4?rule=mo-360.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f4/f48440e6-0775-444a-9225-19cdb8309bb5?rule=mo-360.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ed728b7-39fa-4f86-ab57-e9b38952eebe?rule=mo-360.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/624c629a-faec-4f39-ac36-689ae0db2427?rule=mo-360.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d64c90dd-dd81-4fff-be7f-250982c37f71?rule=mo-360.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0e/0e770b30-bd0a-4f8d-88a2-966667cd2e8e?rule=mo-360.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/65639d6f-e1b7-4a2c-9c75-f6b377e96280?rule=mo-360.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9fa7ffd7-bd54-4bd4-b24e-d5c11172a658?rule=mo-360.jpg" } ["M"]=> array(12) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5d0ee25f-77fe-438b-a515-f140891fc622?rule=mo-240.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/fff8e064-cab2-4ebe-958c-0ebdfd97efb9?rule=mo-240.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/1506c72a-1c84-4c9d-a692-480df5c5dfff?rule=mo-240.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/02/02fb5686-314d-4fd2-b8eb-6393eafcc181?rule=mo-240.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/050d69c3-6eec-4c04-8eef-62fbccb1dcb4?rule=mo-240.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f4/f48440e6-0775-444a-9225-19cdb8309bb5?rule=mo-240.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ed728b7-39fa-4f86-ab57-e9b38952eebe?rule=mo-240.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/624c629a-faec-4f39-ac36-689ae0db2427?rule=mo-240.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d64c90dd-dd81-4fff-be7f-250982c37f71?rule=mo-240.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0e/0e770b30-bd0a-4f8d-88a2-966667cd2e8e?rule=mo-240.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/65639d6f-e1b7-4a2c-9c75-f6b377e96280?rule=mo-240.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9fa7ffd7-bd54-4bd4-b24e-d5c11172a658?rule=mo-240.jpg" } ["XXL"]=> array(12) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5d0ee25f-77fe-438b-a515-f140891fc622?rule=mo-1024.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/fff8e064-cab2-4ebe-958c-0ebdfd97efb9?rule=mo-1024.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/1506c72a-1c84-4c9d-a692-480df5c5dfff?rule=mo-1024.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/02/02fb5686-314d-4fd2-b8eb-6393eafcc181?rule=mo-1024.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/050d69c3-6eec-4c04-8eef-62fbccb1dcb4?rule=mo-1024.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f4/f48440e6-0775-444a-9225-19cdb8309bb5?rule=mo-1024.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ed728b7-39fa-4f86-ab57-e9b38952eebe?rule=mo-1024.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/624c629a-faec-4f39-ac36-689ae0db2427?rule=mo-1024.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d64c90dd-dd81-4fff-be7f-250982c37f71?rule=mo-1024.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0e/0e770b30-bd0a-4f8d-88a2-966667cd2e8e?rule=mo-1024.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/65639d6f-e1b7-4a2c-9c75-f6b377e96280?rule=mo-1024.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9fa7ffd7-bd54-4bd4-b24e-d5c11172a658?rule=mo-1024.jpg" } ["XXXL"]=> array(12) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5d0ee25f-77fe-438b-a515-f140891fc622?rule=mo-1600.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/fff8e064-cab2-4ebe-958c-0ebdfd97efb9?rule=mo-1600.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/1506c72a-1c84-4c9d-a692-480df5c5dfff?rule=mo-1600.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/02/02fb5686-314d-4fd2-b8eb-6393eafcc181?rule=mo-1600.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/050d69c3-6eec-4c04-8eef-62fbccb1dcb4?rule=mo-1600.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f4/f48440e6-0775-444a-9225-19cdb8309bb5?rule=mo-1600.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ed728b7-39fa-4f86-ab57-e9b38952eebe?rule=mo-1600.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/624c629a-faec-4f39-ac36-689ae0db2427?rule=mo-1600.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d64c90dd-dd81-4fff-be7f-250982c37f71?rule=mo-1600.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0e/0e770b30-bd0a-4f8d-88a2-966667cd2e8e?rule=mo-1600.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/65/65639d6f-e1b7-4a2c-9c75-f6b377e96280?rule=mo-1600.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9fa7ffd7-bd54-4bd4-b24e-d5c11172a658?rule=mo-1600.jpg" } }

Fahrzeugaustattung

 • Metallic
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Navigationssystem
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • Partikelfilter
 • Garantie
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Bordcomputer
 • Elektr. Sitzeinstellung
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Spurhalteassistent
 • Notbremsassistent
 • Schlüssellose Zentralverriegelung
 • Armlehne
 • Berganfahrassistent
 • Elektr. Heckklappe
 • Lederlenkrad
 • Lordosenstütze
 • Müdigkeitswarner
 • Notrufsystem
 • Reifendruckkontrolle
 • Schaltwippen
 • Sprachsteuerung
 • Touchscreen
 • USB
 • Verkehrszeichenerkennung
 • Blendfreies Fernlicht
 • Raucherpaket
 • Abstandswarner
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Volldigitales Kombiinstrument
 • Musikstreaming integriert
 • Innenspiegel autom. abblendend
 • Gepäckraumabtrennung
 • HU neu
 • Fernlichtassistent

Daten

 • Außenfarbe:Silber
 • Kilometerstand (km):10.358
 • Mögliches Lieferdatum:2024-04-07
 • Anzahl der Türen:4/5
 • Erstzulassung:2023-06-01
 • Schadstoffklasse:Euro6
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • Kraftstoffart:Diesel
 • Leistung (kW):147
 • Getriebeart:Automatik
 • Klimatisierung:3-Zonen-Klimaautomatik
 • Anzahl der Sitze:5
 • Baujahr:2023
 • Hubraum (cm³):1968
 • Fahrzeugzustand:Gebrauchtfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe):Schwarz
 • Innenausstattung (Typ):Stoff
 • Airbag:Front-, Seiten- und weitere Airbags
 • Geschwindigkeitskontrolle:Abstandstempomat
 • Tagfahrlicht:LED-Tagfahrlicht
 • Scheinwerfer:LED-Scheinwerfer
 • Kurvenlicht:Adaptives Kurvenlicht
 • Anhängerkupplung:Anhängerkupplung schwenkbar

Beschreibung

* Getriebe: Automatik
- Technik: Bordcomputer, Sperrdifferential, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, Volldigitales Kombiinstrument
- Assistenten: Müdigkeitserkennung, Verkehrszeichenerkennung, Regensensor, Fernlichtassistent, Lichtsensor, Notbremsassistent, Berganfahrassistent, Spurhalteassistent, Abstandsregeltempomat, Abstands-/Kollisionswarner
- Komfort: Klimaautomatik, Servolenkung, Zentralverriegelung, Elektrischer Fensterheber, Sitzheizung, Elektrische Aussenspiegel, Teilbare Ruecksitzlehne, Multifunktionslenkrad, Keyless Go Startfunktion, Elektrische Sitze, Innenspiegel autom. abblendbar, Mittelarmlehne, Innenraumfilter, Lenksaeule einstellbar, ParkDistanceControl vorne und hinten, Elektrische Heckklappe, Keyless Entry, Lordosenstütze, Lederlenkrad, Klimaautomatik-3-Zonen
- Sicht: LED-Hauptscheinwerfer, adaptives Kurvenlicht, Dynamisches Kurvenlicht, Blendfreies Fernlicht, LED-Tagfahrlicht, LED-Rueckleuchten, Scheinwerferregulierung, Aussenspiegel beheizbar, Privacyverglasung
- Sicherheit: ABS, Airbag, Beifahrer-Airbag, Wegfahrsperre, ESP, Antriebsschlupfregelung, Reifendruckkontrolle, Traktionskontrolle, Kopfairbag, Knieairbag, Kindersitzbefestigung, Notrufsystem
- Entertainment: Navigationssystem, Radio, USB-Anschluss, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, Sprachsteuerung, DAB, Touchscreen, Musikstreaming
- Umwelt: Abgasnorm Euro 6, Grüne Umweltplakette, Energieeffizienzklasse A
- Qualität: Garantie, Scheckheftgepflegt, HUAU neu, Nichtraucherfahrzeug
-

Sonstiges

Metallic, Alufelgen, Gepaeckraumabdeckung, Anhängerkupplung klappbar, Fahrerprofilauswahl, Raucherpaket, Gepäckraumabtrennung
- Weiteres: Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR, Abgasnorm EU6 AP, Pedale in Edelstahl gebürstet, Gepäckraumabdeckung, Netztrennwand, Dachhimmel in Titanschwarz, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Vordersitze beheizbar, Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies ArtVelours, Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung, Sitze vorn höhenverstellbar, Sport-Komfortsitze vorn, Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit, Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED, LED-Leuchte im Fußraum vorn, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten, Schalthebelknauf in Leder, Bremsassistent, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Notbremsassistent Front Assist (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Automatische Distanzregelung ACC stop & go, mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Spurhalteassistent Lane Assist, 4 Leichtmetallräder Sebring 8 J x 18 in Grau Metallic, Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen, Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrprofilauswahl, Frontantrieb, Start-Stop-System, Rußpartikelfilter, Sportback, 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF, Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, Chrom-Applikationen an Ausstattung R-Line, Fußgängererkennung und aktive Frontklappe, Diversity-Antenne für FM-Empfang, Scheinwerfer LED, Leuchtweitenregelung automatisch, Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch, Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig, 3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte, Seitliche Zierleisten unten in Chrom, Stoßfänger vorn im R-Styling, Trapezblenden in Chrom im Stoßfänger hinten, Digitaler Radioempfang DAB+, 8 Lsp., Notruf-Service\, keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert, USB-C-Schnittstelle, Ladeleistung bis zu 45 W, Multi-color Digital Cockpit Pro selection of different info profiles possible, Vorbereitet für We Connect und We Connect Plus, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich, Reifendruck-Kontrollanzeige, Discover Pro inkl. Streaming & Internet Navigationssystem Discover Pro inkl. Streaming & Internet, Sprachbedienung Telefonschnittstelle Comfort mit induktiver Ladefunktion Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone, Klimaanlage Air Care Climatronic mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung, Pyritsilber Metallic, Raucherausführung, IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer
- Int.KnNr: 510046 ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten., Neupreis (UPE): 61475€---- quality by dotzilla

Inzahlungnahme

Preisüberprüfung in Zusammenarbeit mit AutoUncle

Informationen

40.790,- EUR 34.277,- EUR / Netto

19% MwSt. ausweisbar

 • 510046
 • Kombi
 • Gebrauchtfahrzeug
 • 06/2023
 • 10.358 Km
 • 147 kW (200 PS)
 • Diesel
 • Automatik

Standort

Autohaus Stoll GmbH
Wiesentalstraße 30/31
79540 Lörrach

+49 (0)7621 / 1509-99

Auf Karte zeigen

Kraftstoff & Umwelt

 • Zugr.-lgd. Treibstoffart: Diesel
 • Schadstoffklasse:Euro6
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • CO2-Emissionen (WLTP):151g/km
  (kombiniert)
 • Verbrauch (WLTP):5.800000190734863 l/100km
  (kombiniert)

CO-2-Effizienz

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
*Auf der Grundlage der gemessenen CO-2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Fahrzeuganfrage

Bitte addieren Sie 7 und 6.