VW Crafter Kasten 35 lang Hochdach FWD EU6d-T 2.0 T

array(7) { ["S"]=> array(11) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd9231aa-949f-4cd7-83db-2fa504d3aa34?rule=mo-200.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c30b06e-e6d0-4073-96e0-55897311cb0d?rule=mo-200.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/eb/eb8df84a-ba34-4299-9947-3e26eccf2930?rule=mo-200.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/17e779cf-4735-455d-97c6-adf03ad0653d?rule=mo-200.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50504189-e199-467c-89a3-ea2cdb28b0db?rule=mo-200.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/053702e7-9c80-464f-867f-d49b2a1b0807?rule=mo-200.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ec41e8c-a5d7-4f2f-88e2-788e3fa45044?rule=mo-200.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15c34d1e-b5d9-4e87-b27b-5b7eddeff96d?rule=mo-200.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d1/d185c9aa-6d33-4e95-97e7-c441b3881f6a?rule=mo-200.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ad/ad7c9570-d1b6-4f50-84ec-c929d45fb6b2?rule=mo-200.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4149f542-9e6a-45d4-b1e6-41acb833eb2d?rule=mo-200.jpg" } ["XL"]=> array(11) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd9231aa-949f-4cd7-83db-2fa504d3aa34?rule=mo-640.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c30b06e-e6d0-4073-96e0-55897311cb0d?rule=mo-640.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/eb/eb8df84a-ba34-4299-9947-3e26eccf2930?rule=mo-640.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/17e779cf-4735-455d-97c6-adf03ad0653d?rule=mo-640.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50504189-e199-467c-89a3-ea2cdb28b0db?rule=mo-640.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/053702e7-9c80-464f-867f-d49b2a1b0807?rule=mo-640.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ec41e8c-a5d7-4f2f-88e2-788e3fa45044?rule=mo-640.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15c34d1e-b5d9-4e87-b27b-5b7eddeff96d?rule=mo-640.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d1/d185c9aa-6d33-4e95-97e7-c441b3881f6a?rule=mo-640.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ad/ad7c9570-d1b6-4f50-84ec-c929d45fb6b2?rule=mo-640.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4149f542-9e6a-45d4-b1e6-41acb833eb2d?rule=mo-640.jpg" } ["ICON"]=> array(11) { [0]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd9231aa-949f-4cd7-83db-2fa504d3aa34?rule=mo-80.jpg" [1]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c30b06e-e6d0-4073-96e0-55897311cb0d?rule=mo-80.jpg" [2]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/eb/eb8df84a-ba34-4299-9947-3e26eccf2930?rule=mo-80.jpg" [3]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/17e779cf-4735-455d-97c6-adf03ad0653d?rule=mo-80.jpg" [4]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50504189-e199-467c-89a3-ea2cdb28b0db?rule=mo-80.jpg" [5]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/053702e7-9c80-464f-867f-d49b2a1b0807?rule=mo-80.jpg" [6]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ec41e8c-a5d7-4f2f-88e2-788e3fa45044?rule=mo-80.jpg" [7]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15c34d1e-b5d9-4e87-b27b-5b7eddeff96d?rule=mo-80.jpg" [8]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d1/d185c9aa-6d33-4e95-97e7-c441b3881f6a?rule=mo-80.jpg" [9]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ad/ad7c9570-d1b6-4f50-84ec-c929d45fb6b2?rule=mo-80.jpg" [10]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4149f542-9e6a-45d4-b1e6-41acb833eb2d?rule=mo-80.jpg" } ["L"]=> array(11) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd9231aa-949f-4cd7-83db-2fa504d3aa34?rule=mo-360.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c30b06e-e6d0-4073-96e0-55897311cb0d?rule=mo-360.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/eb/eb8df84a-ba34-4299-9947-3e26eccf2930?rule=mo-360.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/17e779cf-4735-455d-97c6-adf03ad0653d?rule=mo-360.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50504189-e199-467c-89a3-ea2cdb28b0db?rule=mo-360.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/053702e7-9c80-464f-867f-d49b2a1b0807?rule=mo-360.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ec41e8c-a5d7-4f2f-88e2-788e3fa45044?rule=mo-360.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15c34d1e-b5d9-4e87-b27b-5b7eddeff96d?rule=mo-360.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d1/d185c9aa-6d33-4e95-97e7-c441b3881f6a?rule=mo-360.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ad/ad7c9570-d1b6-4f50-84ec-c929d45fb6b2?rule=mo-360.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4149f542-9e6a-45d4-b1e6-41acb833eb2d?rule=mo-360.jpg" } ["M"]=> array(11) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd9231aa-949f-4cd7-83db-2fa504d3aa34?rule=mo-240.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c30b06e-e6d0-4073-96e0-55897311cb0d?rule=mo-240.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/eb/eb8df84a-ba34-4299-9947-3e26eccf2930?rule=mo-240.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/17e779cf-4735-455d-97c6-adf03ad0653d?rule=mo-240.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50504189-e199-467c-89a3-ea2cdb28b0db?rule=mo-240.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/053702e7-9c80-464f-867f-d49b2a1b0807?rule=mo-240.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ec41e8c-a5d7-4f2f-88e2-788e3fa45044?rule=mo-240.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15c34d1e-b5d9-4e87-b27b-5b7eddeff96d?rule=mo-240.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d1/d185c9aa-6d33-4e95-97e7-c441b3881f6a?rule=mo-240.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ad/ad7c9570-d1b6-4f50-84ec-c929d45fb6b2?rule=mo-240.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4149f542-9e6a-45d4-b1e6-41acb833eb2d?rule=mo-240.jpg" } ["XXL"]=> array(11) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd9231aa-949f-4cd7-83db-2fa504d3aa34?rule=mo-1024.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c30b06e-e6d0-4073-96e0-55897311cb0d?rule=mo-1024.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/eb/eb8df84a-ba34-4299-9947-3e26eccf2930?rule=mo-1024.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/17e779cf-4735-455d-97c6-adf03ad0653d?rule=mo-1024.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50504189-e199-467c-89a3-ea2cdb28b0db?rule=mo-1024.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/053702e7-9c80-464f-867f-d49b2a1b0807?rule=mo-1024.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ec41e8c-a5d7-4f2f-88e2-788e3fa45044?rule=mo-1024.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15c34d1e-b5d9-4e87-b27b-5b7eddeff96d?rule=mo-1024.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d1/d185c9aa-6d33-4e95-97e7-c441b3881f6a?rule=mo-1024.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ad/ad7c9570-d1b6-4f50-84ec-c929d45fb6b2?rule=mo-1024.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4149f542-9e6a-45d4-b1e6-41acb833eb2d?rule=mo-1024.jpg" } ["XXXL"]=> array(11) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd9231aa-949f-4cd7-83db-2fa504d3aa34?rule=mo-1600.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8c30b06e-e6d0-4073-96e0-55897311cb0d?rule=mo-1600.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/eb/eb8df84a-ba34-4299-9947-3e26eccf2930?rule=mo-1600.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/17/17e779cf-4735-455d-97c6-adf03ad0653d?rule=mo-1600.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50504189-e199-467c-89a3-ea2cdb28b0db?rule=mo-1600.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/05/053702e7-9c80-464f-867f-d49b2a1b0807?rule=mo-1600.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8ec41e8c-a5d7-4f2f-88e2-788e3fa45044?rule=mo-1600.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/15/15c34d1e-b5d9-4e87-b27b-5b7eddeff96d?rule=mo-1600.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d1/d185c9aa-6d33-4e95-97e7-c441b3881f6a?rule=mo-1600.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ad/ad7c9570-d1b6-4f50-84ec-c929d45fb6b2?rule=mo-1600.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4149f542-9e6a-45d4-b1e6-41acb833eb2d?rule=mo-1600.jpg" } }

Fahrzeugaustattung

 • Metallic
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Navigationssystem
 • Scheckheftgepflegt
 • Partikelfilter
 • Garantie
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Bordcomputer
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Nebelscheinwerfer
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Notbremsassistent
 • Berganfahrassistent
 • Massagesitze
 • Sprachsteuerung
 • Touchscreen
 • USB
 • Abstandswarner
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Geschwindigkeitsbegrenzer
 • HU neu
 • Fernlichtassistent

Daten

 • CO²-Ausstoß (g/km):190,0
 • Verbrauch (innerorts) in l/100 km:8,7
 • Verbrauch (außerorts) in l/100 km:6,3
 • Verbrauch (kombiniert) in l/100 km:7,2
 • Außenfarbe:Schwarz
 • Kilometerstand (km):78.650
 • Mögliches Lieferdatum:2024-04-12
 • Anzahl der Türen:4/5
 • Erstzulassung:2020-06-01
 • Schadstoffklasse:Euro6
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • Kraftstoffart:Diesel
 • Leistung (kW):130
 • Getriebeart:Schaltgetriebe
 • Klimatisierung:Klimaanlage
 • Anzahl der Sitze:2
 • Baujahr:2020
 • Hubraum (cm³):1968
 • Fahrzeugzustand:Gebrauchtfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe):Schwarz
 • Innenausstattung (Typ):Stoff
 • Airbag:Front-, Seiten- und weitere Airbags
 • Geschwindigkeitskontrolle:Tempomat
 • Tagfahrlicht:LED-Tagfahrlicht
 • Schiebetür:Schiebetür rechts
 • Scheinwerfer:LED-Scheinwerfer
 • Kurvenlicht:Adaptives Kurvenlicht
 • Pannendienst-Kit:Pannenkit

Beschreibung

* Getriebe: Schaltgetriebe
- Technik: Bordcomputer, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik
- Assistenten: Regensensor, Fernlichtassistent, Lichtsensor, Notbremsassistent, Berganfahrassistent, Abstands-/Kollisionswarner
- Komfort: Klimaanlage, Servolenkung, Zentralverriegelung, Elektrischer Fensterheber, Elektrische Aussenspiegel, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Lenksaeule einstellbar, ParkDistanceControl vorne und hinten, Massagesitze, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
- Sicht: LED-Hauptscheinwerfer, adaptives Kurvenlicht, LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, Scheinwerferregulierung, Colorverglasung, Aussenspiegel beheizbar, Rückfahrkamera
- Sicherheit: ABS, Airbag, Wegfahrsperre, ESP, Traktionskontrolle, Kopfairbag, Kindersitzbefestigung, Pannenkit
- Entertainment: Navigationssystem, Radio, Telefonvorbereitung, AUX-In, USB-Anschluss, MP3, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay, Android Auto, Sprachsteuerung, DAB, Touchscreen
- Umwelt: Abgasnorm Euro 6, Grüne Umweltplakette
- Qualität: Garantie, Scheckheftgepflegt, HUAU neu, Nichtraucherfahrzeug
-

Sonstiges

Katalysator, Metallic, Schiebetür rechts
- Weiteres: LNFZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen Zulassung als Lkw mit einer N1-Zulassung (bis einschließlich 3, 5 t zulässigem Gesamtgewicht), Chromapplikationen im Fahrerhaus, Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten und Leseleuchte, Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn, Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3, 5 t Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg, Hochdach, außen in Wagenfarbe lackiert, CW-Wert-Unterbodenverkleidung, Kühlerschutzgitter, lackiert, mit drei Chromleisten, Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich, Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Seitliche Markierungsleuchten, Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe, Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheibe in Wärmeschutzglas (sofern vorhanden), Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Multifunktionsanzeige Plus, Airbag für Fahrer, Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi, Einstieggriffe an den Hecksäulen, Haltegriffe A-Säulen, Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet, Fensterheber elektrisch vorn, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte, Schiebetür, rechts, im Lade-/Fahrgastraum, Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt, Trittstufenbeleuchtung vorne, Innenleuchten im Fahrerhaus: LED, Beleuchtung im Laderaum: 4 LED-Spots, Wegfahrsperre, elektronisch, Doppelton - Fanfare, 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (drei in der Schalttafel, bei Linkslenker zusätzlich eine im linken Sitzgestell), Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Servolenkung elektro-mechanisch, Seitenwindassistent, SCR-System (AdBlue-Technologie), Abgasnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC, Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen, Rußpartikelfilter, Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Trendline, Radstand 4490 mm, Frontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, Motor 2, 0 Ltr. - 130 kW TDI, Staufach über dem Fahrerhaus, vom Laderaum zugänglich, Bodenbelag im Laderaum aus Holz mit Ladekantenschutz, hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tagfahrlicht LED, Deep Black Perleffekt, Rückfahrkamera Rear View, Multifunktions-Lenkrad (3 Speichen), Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen, C-Schienen an den Seitenwänden im Laderaum, Sitzbezüge in Kunstleder, Dessin Mesh, Scharniere für Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel (max. 270°), Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Ablagefach, ParkPilot im Front- und Heckbereich, 2 Funkklappschlüssel, Trennwand, mit festem Fenster, Federung/Dämpfung, verstärkt und Stabilisierung, verstärkt, Navigation system Discover Media with 8-inch touch screen Navigationssystem Discover Media mit 8-Touchscreen, 4 Lautsprecher, Mobiltelefon-Schnittstelle, App-Connect, Sprachbedienung, Schwingsitz ergoActive links, in der 1.Sitzreihe, Licht-und-Sicht-Paket, Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), Leaving home-Funktion und manueller Coming home-Funktion Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), Leaving home-Funktion und manueller Coming home-Funktion Fernlichtregulierung Light Ass, Klimaanlage mit elektronischer Regelung im Fahrerhaus Klimaanlage Climatic
- Int.KnNr: 9051665 ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Neupreis (UPE): 62494€---- quality by dotzilla

Inzahlungnahme

Preisüberprüfung in Zusammenarbeit mit AutoUncle

Informationen

32.990,- EUR 27.723,- EUR / Netto

19% MwSt. ausweisbar

 • 9051665
 • Andere
 • Gebrauchtfahrzeug
 • 06/2020
 • 78.650 Km
 • 130 kW (177 PS)
 • Diesel
 • Schaltgetriebe

Standort

Autohaus Stoll GmbH
Wiesentalstraße 30/31
79540 Lörrach

+49 (0)7621 / 1509-99

Auf Karte zeigen

Kraftstoff & Umwelt

 • Zugr.-lgd. Treibstoffart: Diesel
 • CO²-Ausstoß (g/km):190,0
 • Verbrauch (innerorts) in l/100 km:8,7
 • Verbrauch (außerorts) in l/100 km:6,3
 • Verbrauch (kombiniert) in l/100 km:7,2
 • Schadstoffklasse:Euro6
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)

Fahrzeuganfrage

Bitte addieren Sie 7 und 1.