VW T-Roc R 2.0 TSI DSG 4M Akrapovic+DCC+beats+LED++

array(7) { ["S"]=> array(15) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/09/09324004-2d42-4fab-9eb6-6525573be5aa?rule=mo-200.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/9111f718-7433-43d9-b8c7-d9ca3f535f1d?rule=mo-200.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c607c704-6a33-471c-9f0f-fb8f9fb71487?rule=mo-200.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/47/47e8128b-f7c6-4249-94a9-1a49ec610841?rule=mo-200.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/30/3081da48-b2d3-493f-acb7-eeaa4e9bf079?rule=mo-200.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/96/96eaf617-047d-44d4-afed-5375645b8012?rule=mo-200.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5ddf5c81-e6de-47cd-b485-85fb112f75fd?rule=mo-200.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/92/92fc0656-c68d-47df-b9db-b763da80293a?rule=mo-200.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/297c32d9-c617-4b76-9f4b-55ddc7f1ea45?rule=mo-200.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7d41e37-7719-4c3a-b72a-5e3daa428cd5?rule=mo-200.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8caefe80-0ea8-41c1-9f09-bccef5acfd85?rule=mo-200.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bac561b4-108b-4b82-b08b-b36a362161c1?rule=mo-200.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/da/dabc656a-f18d-40ab-8147-798357e4a10f?rule=mo-200.jpg" [13]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62b78573-e69b-4a00-a352-5a8566ae10f3?rule=mo-200.jpg" [14]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2c/2cbbd893-a3a8-445a-bc48-2898a003bac8?rule=mo-200.jpg" } ["XL"]=> array(15) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/09/09324004-2d42-4fab-9eb6-6525573be5aa?rule=mo-640.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/9111f718-7433-43d9-b8c7-d9ca3f535f1d?rule=mo-640.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c607c704-6a33-471c-9f0f-fb8f9fb71487?rule=mo-640.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/47/47e8128b-f7c6-4249-94a9-1a49ec610841?rule=mo-640.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/30/3081da48-b2d3-493f-acb7-eeaa4e9bf079?rule=mo-640.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/96/96eaf617-047d-44d4-afed-5375645b8012?rule=mo-640.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5ddf5c81-e6de-47cd-b485-85fb112f75fd?rule=mo-640.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/92/92fc0656-c68d-47df-b9db-b763da80293a?rule=mo-640.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/297c32d9-c617-4b76-9f4b-55ddc7f1ea45?rule=mo-640.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7d41e37-7719-4c3a-b72a-5e3daa428cd5?rule=mo-640.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8caefe80-0ea8-41c1-9f09-bccef5acfd85?rule=mo-640.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bac561b4-108b-4b82-b08b-b36a362161c1?rule=mo-640.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/da/dabc656a-f18d-40ab-8147-798357e4a10f?rule=mo-640.jpg" [13]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62b78573-e69b-4a00-a352-5a8566ae10f3?rule=mo-640.jpg" [14]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2c/2cbbd893-a3a8-445a-bc48-2898a003bac8?rule=mo-640.jpg" } ["ICON"]=> array(15) { [0]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/09/09324004-2d42-4fab-9eb6-6525573be5aa?rule=mo-80.jpg" [1]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/9111f718-7433-43d9-b8c7-d9ca3f535f1d?rule=mo-80.jpg" [2]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c607c704-6a33-471c-9f0f-fb8f9fb71487?rule=mo-80.jpg" [3]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/47/47e8128b-f7c6-4249-94a9-1a49ec610841?rule=mo-80.jpg" [4]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/30/3081da48-b2d3-493f-acb7-eeaa4e9bf079?rule=mo-80.jpg" [5]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/96/96eaf617-047d-44d4-afed-5375645b8012?rule=mo-80.jpg" [6]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5ddf5c81-e6de-47cd-b485-85fb112f75fd?rule=mo-80.jpg" [7]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/92/92fc0656-c68d-47df-b9db-b763da80293a?rule=mo-80.jpg" [8]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/297c32d9-c617-4b76-9f4b-55ddc7f1ea45?rule=mo-80.jpg" [9]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7d41e37-7719-4c3a-b72a-5e3daa428cd5?rule=mo-80.jpg" [10]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8caefe80-0ea8-41c1-9f09-bccef5acfd85?rule=mo-80.jpg" [11]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bac561b4-108b-4b82-b08b-b36a362161c1?rule=mo-80.jpg" [12]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/da/dabc656a-f18d-40ab-8147-798357e4a10f?rule=mo-80.jpg" [13]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62b78573-e69b-4a00-a352-5a8566ae10f3?rule=mo-80.jpg" [14]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2c/2cbbd893-a3a8-445a-bc48-2898a003bac8?rule=mo-80.jpg" } ["L"]=> array(15) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/09/09324004-2d42-4fab-9eb6-6525573be5aa?rule=mo-360.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/9111f718-7433-43d9-b8c7-d9ca3f535f1d?rule=mo-360.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c607c704-6a33-471c-9f0f-fb8f9fb71487?rule=mo-360.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/47/47e8128b-f7c6-4249-94a9-1a49ec610841?rule=mo-360.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/30/3081da48-b2d3-493f-acb7-eeaa4e9bf079?rule=mo-360.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/96/96eaf617-047d-44d4-afed-5375645b8012?rule=mo-360.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5ddf5c81-e6de-47cd-b485-85fb112f75fd?rule=mo-360.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/92/92fc0656-c68d-47df-b9db-b763da80293a?rule=mo-360.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/297c32d9-c617-4b76-9f4b-55ddc7f1ea45?rule=mo-360.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7d41e37-7719-4c3a-b72a-5e3daa428cd5?rule=mo-360.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8caefe80-0ea8-41c1-9f09-bccef5acfd85?rule=mo-360.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bac561b4-108b-4b82-b08b-b36a362161c1?rule=mo-360.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/da/dabc656a-f18d-40ab-8147-798357e4a10f?rule=mo-360.jpg" [13]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62b78573-e69b-4a00-a352-5a8566ae10f3?rule=mo-360.jpg" [14]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2c/2cbbd893-a3a8-445a-bc48-2898a003bac8?rule=mo-360.jpg" } ["M"]=> array(15) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/09/09324004-2d42-4fab-9eb6-6525573be5aa?rule=mo-240.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/9111f718-7433-43d9-b8c7-d9ca3f535f1d?rule=mo-240.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c607c704-6a33-471c-9f0f-fb8f9fb71487?rule=mo-240.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/47/47e8128b-f7c6-4249-94a9-1a49ec610841?rule=mo-240.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/30/3081da48-b2d3-493f-acb7-eeaa4e9bf079?rule=mo-240.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/96/96eaf617-047d-44d4-afed-5375645b8012?rule=mo-240.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5ddf5c81-e6de-47cd-b485-85fb112f75fd?rule=mo-240.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/92/92fc0656-c68d-47df-b9db-b763da80293a?rule=mo-240.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/297c32d9-c617-4b76-9f4b-55ddc7f1ea45?rule=mo-240.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7d41e37-7719-4c3a-b72a-5e3daa428cd5?rule=mo-240.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8caefe80-0ea8-41c1-9f09-bccef5acfd85?rule=mo-240.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bac561b4-108b-4b82-b08b-b36a362161c1?rule=mo-240.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/da/dabc656a-f18d-40ab-8147-798357e4a10f?rule=mo-240.jpg" [13]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62b78573-e69b-4a00-a352-5a8566ae10f3?rule=mo-240.jpg" [14]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2c/2cbbd893-a3a8-445a-bc48-2898a003bac8?rule=mo-240.jpg" } ["XXL"]=> array(15) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/09/09324004-2d42-4fab-9eb6-6525573be5aa?rule=mo-1024.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/9111f718-7433-43d9-b8c7-d9ca3f535f1d?rule=mo-1024.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c607c704-6a33-471c-9f0f-fb8f9fb71487?rule=mo-1024.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/47/47e8128b-f7c6-4249-94a9-1a49ec610841?rule=mo-1024.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/30/3081da48-b2d3-493f-acb7-eeaa4e9bf079?rule=mo-1024.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/96/96eaf617-047d-44d4-afed-5375645b8012?rule=mo-1024.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5ddf5c81-e6de-47cd-b485-85fb112f75fd?rule=mo-1024.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/92/92fc0656-c68d-47df-b9db-b763da80293a?rule=mo-1024.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/297c32d9-c617-4b76-9f4b-55ddc7f1ea45?rule=mo-1024.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7d41e37-7719-4c3a-b72a-5e3daa428cd5?rule=mo-1024.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8caefe80-0ea8-41c1-9f09-bccef5acfd85?rule=mo-1024.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bac561b4-108b-4b82-b08b-b36a362161c1?rule=mo-1024.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/da/dabc656a-f18d-40ab-8147-798357e4a10f?rule=mo-1024.jpg" [13]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62b78573-e69b-4a00-a352-5a8566ae10f3?rule=mo-1024.jpg" [14]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2c/2cbbd893-a3a8-445a-bc48-2898a003bac8?rule=mo-1024.jpg" } ["XXXL"]=> array(15) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/09/09324004-2d42-4fab-9eb6-6525573be5aa?rule=mo-1600.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/9111f718-7433-43d9-b8c7-d9ca3f535f1d?rule=mo-1600.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c607c704-6a33-471c-9f0f-fb8f9fb71487?rule=mo-1600.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/47/47e8128b-f7c6-4249-94a9-1a49ec610841?rule=mo-1600.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/30/3081da48-b2d3-493f-acb7-eeaa4e9bf079?rule=mo-1600.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/96/96eaf617-047d-44d4-afed-5375645b8012?rule=mo-1600.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5d/5ddf5c81-e6de-47cd-b485-85fb112f75fd?rule=mo-1600.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/92/92fc0656-c68d-47df-b9db-b763da80293a?rule=mo-1600.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/297c32d9-c617-4b76-9f4b-55ddc7f1ea45?rule=mo-1600.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d7/d7d41e37-7719-4c3a-b72a-5e3daa428cd5?rule=mo-1600.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8caefe80-0ea8-41c1-9f09-bccef5acfd85?rule=mo-1600.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bac561b4-108b-4b82-b08b-b36a362161c1?rule=mo-1600.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/da/dabc656a-f18d-40ab-8147-798357e4a10f?rule=mo-1600.jpg" [13]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62b78573-e69b-4a00-a352-5a8566ae10f3?rule=mo-1600.jpg" [14]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2c/2cbbd893-a3a8-445a-bc48-2898a003bac8?rule=mo-1600.jpg" } }

Fahrzeugaustattung

 • Metallic
 • Allradantrieb
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Navigationssystem
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • HU neu
 • Garantie
 • Regensensor
 • Sportsitze
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Dachreling
 • Spurhalteassistent
 • Notbremsassistent
 • Schlüssellose Zentralverriegelung
 • Totwinkel-Assistent
 • Alarmanlage
 • Armlehne
 • Berganfahrassistent
 • Elektr. Heckklappe
 • Lederlenkrad
 • Müdigkeitswarner
 • Notrufsystem
 • Reifendruckkontrolle
 • Schaltwippen
 • Soundsystem
 • Touchscreen
 • USB
 • Verkehrszeichenerkennung
 • Fernlichtassistent
 • Winterpaket
 • Abstandswarner
 • Ambiente-Beleuchtung
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Volldigitales Kombiinstrument
 • Musikstreaming integriert
 • Innenspiegel autom. abblendend
 • Geschwindigkeitsbegrenzer

Daten

 • CO²-Ausstoß (g/km):171,0
 • Verbrauch (innerorts) in l/100 km:9,1
 • Verbrauch (außerorts) in l/100 km:6,5
 • Verbrauch (kombiniert) in l/100 km:7,5
 • Benzin Typ:Super
 • Außenfarbe:Silber
 • Kilometerstand (km):21.490
 • Anzahl der Türen:4/5
 • Erstzulassung:2021-03-01
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • Kraftstoffart:Benzin
 • Leistung (kW):221
 • Getriebeart:Automatik
 • Klimatisierung:2-Zonen-Klimaautomatik
 • Anzahl der Sitze:5
 • Baujahr:2021
 • Hubraum (cm³):1984
 • Fahrzeugzustand:Gebrauchtfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe):
 • Innenausstattung (Typ):Stoff
 • Airbag:Front-, Seiten- und weitere Airbags
 • Geschwindigkeitskontrolle:Abstandstempomat
 • Tagfahrlicht:LED-Tagfahrlicht
 • Scheinwerfer:LED-Scheinwerfer
 • Pannendienst-Kit:Pannenkit

Beschreibung

Getriebe
- AutomatikTechnik
- Allrad
- Sperrdifferential
- Adaptives Daempfungssystem
- Start-Stop-Automatik
- Sportabgasanlage
- Schaltwippen
- Volldigitales KombiinstrumentAssistenten
- Totwinkel-Assistent
- Müdigkeitserkennung
- Verkehrszeichenerkennung
- Regensensor
- Fernlichtassistent
- Lichtsensor
- Notbremsassistent
- Berganfahrassistent
- Bergabfahrassistent
- Spurhalteassistent
- Abstandsregeltempomat
- Ausparkassistent
- KollisionswarnerKomfort
- Klimaautomatik
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- Elektrischer Fensterheber
- Sitzheizung
- Elektrische Aussenspiegel
- Teilbare Ruecksitzlehne
- Tempomat
- Multifunktionslenkrad
- Keyless Go Startfunktion
- Innenspiegel autom. abblendbar
- Mittelarmlehne
- Innenraumfilter
- Sportsitze
- ParkDistanceControl vorne und hinten
- Elektrische Heckklappe
- Keyless Entry
- Ambiente Beleuchtung
- Lederlenkrad
- Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
- Klimaautomatik-2-ZonenSicht
- LED-Hauptscheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Rueckleuchten
- Scheinwerferregulierung
- Colorverglasung
- Aussenspiegel beheizbar
- PrivacyverglasungSicherheit
- ABS
- Airbag
- Beifahrer-Airbag
- Wegfahrsperre
- Seitenairbags
- Alarmanlage
- ESP
- Antriebsschlupfregelung
- Reifendruckkontrolle
- Traktionskontrolle
- Kopfairbag
- Kindersitzbefestigung
- Notrufsystem
- PannenkitEntertainment
- Navigationssystem
- Soundsystem
- Radio
- Telefonvorbereitung
- USB-Anschluss
- MP3
- Bluetooth
- Freisprecheinrichtung
- Apple CarPlay
- Android Auto
- DAB
- Touchscreen
- MusikstreamingUmwelt
- Grüne Umweltplakette
- Energieeffizienzklasse D
Qualität
- Garantie
- Scheckheftgepflegt
- HUAU neu
- NichtraucherfahrzeugSonstiges
- Katalysator
- Metallic
- Alufelgen
- Dachreling
- Stossfaenger in Wagenfarbe
- Elektrische Parkbremse
- Fahrerprofilauswahl
- Winterpaket
- 4 Leichtmetallräder Pretoria 8 J x 19in Dark Graphite matt
- Anschlussgarantie
- Laufzeit 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie
- maximale Gesamtlaufleistung 100 000 km
- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrerassistenzpaket
- Pretoria 8 J x 19
- Volkswagen R
- Reifen 235/40 R 19
- Licht-und-Sicht-Paket
- Navigationssystem Discover Media inkl.Streaming & Internet
- Dämpfung hinten
- Sportausführung
- Vorbereitet für We Connect und We Connect Plus
- R-Performance-Abgasanlage\
- Endschalldämpfer und Abgas-Doppelendrohrlinks und rechts in Titan
- Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
- Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl
- Vordersitze beheizbar
- Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
- Schlüsselloses Schließ- und StartsystemKeyless Access mit Safe-Sicherung
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Notbremsassistent Front Assist (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Außenspiegel elektrisch einstell-
- anklapp- und beheizbar
- mit Beifahrerspiegelabsenkung
- Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung
- Back-up-Horn und Abschleppschutz
- Navigationssystem Discover Media inkl. Streaming & Internet
- Stauassistent
- Ausparkassistent
- Spurhalteassistent Lane Assist
- Blind Spot-Sensor
- Emergency Assist
- Fernlichtregulierung Light Assist
- Fahrlichtschaltung automatisch
- mit LED-Tagfahrlicht
- Leaving home- und manueller Coming home-Funktion
- Automatische Distanzregelung ACC stop &go
- mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Reifen 235/40 R 19
- Soundsystem beatsAudio
- 300 Watt Gesamtleistung
- Subwoofer
- digitaler 8-Kanal-Verstärker
- 6 Lautsprecher
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
- Top-Sport
- 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF
- Kurzheck
- Notruf-Service\
- keine Registrierung notwendig
- Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
- Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff CarbonFlag
- -innenwangen in ArtVelours
- Chrom-Applikationen an Lichtdreh-
- Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern
- Ambientebeleuchtung weiß
- Digitaler Radioempfang DAB+
- Top-Sportsitze vorn
- 4 Zylinder-Ottomotor 2
- 0 l
- Berganfahr- und Bergabfahrassistent
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
- Pedale in Edelstahl gebürstet
- 4 Türen
- Radstand
- Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung
- ABS
- ASR
- EDS
- MSR und Gespannstabilisierung
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
- Progressivlenkung
- Allradantrieb 4MOTION
- Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
- mit Schaltwippen
- Stoßfänger im R-Styling
- Lufteinlässemit Lamellen in Schwarz
- ISOFIX
- Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
- Vordersitze mit Höheneinstellung
- Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar
- mit Mittelarmlehne
- Ohne Dachreling
- 3 Kopfstützen hinten
- Abgasnorm EU6 DG
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas
- wärmedämmend
- Int.KnNr: 043896JK ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten., Neupreis (UPE): 57925€---- quality by dotzilla

Inzahlungnahme

Preisüberprüfung in Zusammenarbeit mit AutoUncle

Informationen

33.990,- EUR 28.563,- EUR / Netto

19% MwSt. ausweisbar

 • 043896JK
 • Geländewagen/Pickup
 • Gebrauchtfahrzeug
 • 03/2021
 • 21.490 Km
 • 221 kW (300 PS)
 • Benzin
 • Automatik

Standort

Stoll GmbH
Porschestraße 1
79761 Waldshut-Tiengen

+49 (0)7741 / 6000-0

Auf Karte zeigen

Kraftstoff & Umwelt

 • CO²-Ausstoß (g/km):171,0
 • Verbrauch (innerorts) in l/100 km:9,1
 • Verbrauch (außerorts) in l/100 km:6,5
 • Verbrauch (kombiniert) in l/100 km:7,5
 • Benzin Typ:Super
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)

CO-2-Effizienz

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
*Auf der Grundlage der gemessenen CO-2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Fahrzeuganfrage

Bitte rechnen Sie 1 plus 8.