VW Touareg R-Line 3,0 l V6 TDI HUD+Pano+AHK+DAB+++

array(7) { ["S"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/166a9212-89ae-4b1c-9d57-61d58b9b8912?rule=mo-200.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0279a0-c579-47a4-852f-d58dc640f67d?rule=mo-200.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/7b/7bcaf0b9-6521-4576-9448-3eb2c943489d?rule=mo-200.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e509dbb4-994f-4263-9b5d-ec8b48d92631?rule=mo-200.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81fc042d-3c89-48f7-a540-225e74536648?rule=mo-200.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c3/c3624ec0-76f3-40f2-9b60-1a9e9df75801?rule=mo-200.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e778bc6-0de4-45dc-8b5f-66ce483e3e5b?rule=mo-200.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/32/32aa539e-47a5-40c7-9a38-9bf840cc1a8c?rule=mo-200.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5a/5a1bee6f-f421-4a0d-bb28-f3d71e21b8eb?rule=mo-200.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e4/e4a2a23d-c8f3-4913-99f2-7da3c08d4e2c?rule=mo-200.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04e08a10-a719-4f93-b941-df99ea875550?rule=mo-200.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bd/bd53f9bb-518d-4f6d-bf62-09bba9acdfde?rule=mo-200.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/75/75a2a4bc-9d50-4c9a-b13e-3956ec657678?rule=mo-200.jpg" } ["XL"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/166a9212-89ae-4b1c-9d57-61d58b9b8912?rule=mo-640.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0279a0-c579-47a4-852f-d58dc640f67d?rule=mo-640.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/7b/7bcaf0b9-6521-4576-9448-3eb2c943489d?rule=mo-640.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e509dbb4-994f-4263-9b5d-ec8b48d92631?rule=mo-640.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81fc042d-3c89-48f7-a540-225e74536648?rule=mo-640.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c3/c3624ec0-76f3-40f2-9b60-1a9e9df75801?rule=mo-640.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e778bc6-0de4-45dc-8b5f-66ce483e3e5b?rule=mo-640.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/32/32aa539e-47a5-40c7-9a38-9bf840cc1a8c?rule=mo-640.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5a/5a1bee6f-f421-4a0d-bb28-f3d71e21b8eb?rule=mo-640.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e4/e4a2a23d-c8f3-4913-99f2-7da3c08d4e2c?rule=mo-640.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04e08a10-a719-4f93-b941-df99ea875550?rule=mo-640.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bd/bd53f9bb-518d-4f6d-bf62-09bba9acdfde?rule=mo-640.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/75/75a2a4bc-9d50-4c9a-b13e-3956ec657678?rule=mo-640.jpg" } ["ICON"]=> array(13) { [0]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/166a9212-89ae-4b1c-9d57-61d58b9b8912?rule=mo-80.jpg" [1]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0279a0-c579-47a4-852f-d58dc640f67d?rule=mo-80.jpg" [2]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/7b/7bcaf0b9-6521-4576-9448-3eb2c943489d?rule=mo-80.jpg" [3]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e509dbb4-994f-4263-9b5d-ec8b48d92631?rule=mo-80.jpg" [4]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81fc042d-3c89-48f7-a540-225e74536648?rule=mo-80.jpg" [5]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c3/c3624ec0-76f3-40f2-9b60-1a9e9df75801?rule=mo-80.jpg" [6]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e778bc6-0de4-45dc-8b5f-66ce483e3e5b?rule=mo-80.jpg" [7]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/32/32aa539e-47a5-40c7-9a38-9bf840cc1a8c?rule=mo-80.jpg" [8]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5a/5a1bee6f-f421-4a0d-bb28-f3d71e21b8eb?rule=mo-80.jpg" [9]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e4/e4a2a23d-c8f3-4913-99f2-7da3c08d4e2c?rule=mo-80.jpg" [10]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04e08a10-a719-4f93-b941-df99ea875550?rule=mo-80.jpg" [11]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bd/bd53f9bb-518d-4f6d-bf62-09bba9acdfde?rule=mo-80.jpg" [12]=> string(104) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/75/75a2a4bc-9d50-4c9a-b13e-3956ec657678?rule=mo-80.jpg" } ["L"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/166a9212-89ae-4b1c-9d57-61d58b9b8912?rule=mo-360.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0279a0-c579-47a4-852f-d58dc640f67d?rule=mo-360.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/7b/7bcaf0b9-6521-4576-9448-3eb2c943489d?rule=mo-360.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e509dbb4-994f-4263-9b5d-ec8b48d92631?rule=mo-360.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81fc042d-3c89-48f7-a540-225e74536648?rule=mo-360.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c3/c3624ec0-76f3-40f2-9b60-1a9e9df75801?rule=mo-360.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e778bc6-0de4-45dc-8b5f-66ce483e3e5b?rule=mo-360.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/32/32aa539e-47a5-40c7-9a38-9bf840cc1a8c?rule=mo-360.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5a/5a1bee6f-f421-4a0d-bb28-f3d71e21b8eb?rule=mo-360.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e4/e4a2a23d-c8f3-4913-99f2-7da3c08d4e2c?rule=mo-360.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04e08a10-a719-4f93-b941-df99ea875550?rule=mo-360.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bd/bd53f9bb-518d-4f6d-bf62-09bba9acdfde?rule=mo-360.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/75/75a2a4bc-9d50-4c9a-b13e-3956ec657678?rule=mo-360.jpg" } ["M"]=> array(13) { [0]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/166a9212-89ae-4b1c-9d57-61d58b9b8912?rule=mo-240.jpg" [1]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0279a0-c579-47a4-852f-d58dc640f67d?rule=mo-240.jpg" [2]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/7b/7bcaf0b9-6521-4576-9448-3eb2c943489d?rule=mo-240.jpg" [3]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e509dbb4-994f-4263-9b5d-ec8b48d92631?rule=mo-240.jpg" [4]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81fc042d-3c89-48f7-a540-225e74536648?rule=mo-240.jpg" [5]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c3/c3624ec0-76f3-40f2-9b60-1a9e9df75801?rule=mo-240.jpg" [6]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e778bc6-0de4-45dc-8b5f-66ce483e3e5b?rule=mo-240.jpg" [7]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/32/32aa539e-47a5-40c7-9a38-9bf840cc1a8c?rule=mo-240.jpg" [8]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5a/5a1bee6f-f421-4a0d-bb28-f3d71e21b8eb?rule=mo-240.jpg" [9]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e4/e4a2a23d-c8f3-4913-99f2-7da3c08d4e2c?rule=mo-240.jpg" [10]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04e08a10-a719-4f93-b941-df99ea875550?rule=mo-240.jpg" [11]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bd/bd53f9bb-518d-4f6d-bf62-09bba9acdfde?rule=mo-240.jpg" [12]=> string(105) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/75/75a2a4bc-9d50-4c9a-b13e-3956ec657678?rule=mo-240.jpg" } ["XXL"]=> array(13) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/166a9212-89ae-4b1c-9d57-61d58b9b8912?rule=mo-1024.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0279a0-c579-47a4-852f-d58dc640f67d?rule=mo-1024.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/7b/7bcaf0b9-6521-4576-9448-3eb2c943489d?rule=mo-1024.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e509dbb4-994f-4263-9b5d-ec8b48d92631?rule=mo-1024.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81fc042d-3c89-48f7-a540-225e74536648?rule=mo-1024.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c3/c3624ec0-76f3-40f2-9b60-1a9e9df75801?rule=mo-1024.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e778bc6-0de4-45dc-8b5f-66ce483e3e5b?rule=mo-1024.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/32/32aa539e-47a5-40c7-9a38-9bf840cc1a8c?rule=mo-1024.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5a/5a1bee6f-f421-4a0d-bb28-f3d71e21b8eb?rule=mo-1024.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e4/e4a2a23d-c8f3-4913-99f2-7da3c08d4e2c?rule=mo-1024.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04e08a10-a719-4f93-b941-df99ea875550?rule=mo-1024.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bd/bd53f9bb-518d-4f6d-bf62-09bba9acdfde?rule=mo-1024.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/75/75a2a4bc-9d50-4c9a-b13e-3956ec657678?rule=mo-1024.jpg" } ["XXXL"]=> array(13) { [0]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/166a9212-89ae-4b1c-9d57-61d58b9b8912?rule=mo-1600.jpg" [1]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0279a0-c579-47a4-852f-d58dc640f67d?rule=mo-1600.jpg" [2]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/7b/7bcaf0b9-6521-4576-9448-3eb2c943489d?rule=mo-1600.jpg" [3]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e5/e509dbb4-994f-4263-9b5d-ec8b48d92631?rule=mo-1600.jpg" [4]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/81/81fc042d-3c89-48f7-a540-225e74536648?rule=mo-1600.jpg" [5]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c3/c3624ec0-76f3-40f2-9b60-1a9e9df75801?rule=mo-1600.jpg" [6]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8e/8e778bc6-0de4-45dc-8b5f-66ce483e3e5b?rule=mo-1600.jpg" [7]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/32/32aa539e-47a5-40c7-9a38-9bf840cc1a8c?rule=mo-1600.jpg" [8]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5a/5a1bee6f-f421-4a0d-bb28-f3d71e21b8eb?rule=mo-1600.jpg" [9]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e4/e4a2a23d-c8f3-4913-99f2-7da3c08d4e2c?rule=mo-1600.jpg" [10]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04e08a10-a719-4f93-b941-df99ea875550?rule=mo-1600.jpg" [11]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bd/bd53f9bb-518d-4f6d-bf62-09bba9acdfde?rule=mo-1600.jpg" [12]=> string(106) "https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/75/75a2a4bc-9d50-4c9a-b13e-3956ec657678?rule=mo-1600.jpg" } }

Fahrzeugaustattung

 • Allradantrieb
 • Schiebedach
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Navigationssystem
 • Scheckheftgepflegt
 • Standheizung
 • Sitzheizung
 • Partikelfilter
 • Luftfederung
 • Garantie
 • Panorama-Dach
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Bordcomputer
 • Elektr. Sitzeinstellung
 • Head-Up Display
 • Freisprecheinrichtung
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Dachreling
 • Spurhalteassistent
 • Notbremsassistent
 • Schlüssellose Zentralverriegelung
 • Totwinkel-Assistent
 • Sitzbelüftung
 • Alarmanlage
 • Armlehne
 • Elektr. Heckklappe
 • Lordosenstütze
 • Massagesitze
 • Müdigkeitswarner
 • Nachtsicht-Assistent
 • Notrufsystem
 • Reifendruckkontrolle
 • Sitzheizung hinten
 • Touchscreen
 • USB
 • Verkehrszeichenerkennung
 • Scheinwerferreinigung
 • Raucherpaket
 • Abstandswarner
 • Ambiente-Beleuchtung
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Volldigitales Kombiinstrument
 • Gepäckraumabtrennung
 • Geschwindigkeitsbegrenzer
 • HU neu
 • Fernlichtassistent

Daten

 • Außenfarbe:Weiß
 • Kilometerstand (km):2.500
 • Mögliches Lieferdatum:2024-02-28
 • Anzahl der Türen:4/5
 • Erstzulassung:2023-11-01
 • Schadstoffklasse:Euro6
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • Kraftstoffart:Diesel
 • Leistung (kW):210
 • Getriebeart:Automatik
 • Klimatisierung:4-Zonen-Klimaautomatik
 • Anzahl der Sitze:5
 • Baujahr:2023
 • Hubraum (cm³):2967
 • Fahrzeugzustand:Gebrauchtfahrzeug
 • Gebrauchtwagen-Typ:Vorführfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe):Schwarz
 • Innenausstattung (Typ):Vollleder
 • Airbag:Front-, Seiten- und weitere Airbags
 • Geschwindigkeitskontrolle:Abstandstempomat
 • Tagfahrlicht:LED-Tagfahrlicht
 • Scheinwerfer:LED-Scheinwerfer
 • Kurvenlicht:Kurvenlicht
 • Pannendienst-Kit:Pannenkit
 • Anhängerkupplung:Anhängerkupplung schwenkbar

Beschreibung

Getriebe
- AutomatikTechnik
- Allrad
- Bordcomputer
- Sperrdifferential
- Partikelfilter
- Start-Stop-Automatik
- Luftfederung
- Volldigitales KombiinstrumentAssistenten
- Totwinkel-Assistent
- Müdigkeitserkennung
- Verkehrszeichenerkennung
- Park-Lenk-Assistent
- Nachtsichtassistent
- Fernlichtassistent
- Lichtsensor
- Notbremsassistent
- Spurhalteassistent
- Spurwechselassistent
- Abstandsregeltempomat
- Abstands-/KollisionswarnerKomfort
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
- Elektrischer Fensterheber
- Lederausstattung
- Sitzheizung
- Elektrische Aussenspiegel
- Teilbare Ruecksitzlehne
- Tempomat
- Standheizung
- Elektrische Sitze
- Mittelarmlehne
- Lenksaeule einstellbar
- ParkDistanceControl vorne und hinten
- Seitenrollo
- Massagesitze
- Elektrische Heckklappe
- klimatisierte Sitze
- Keyless Entry
- Memory Sitze
- Ambiente Beleuchtung
- Lordosenstütze
- Sitzheizung hinten
- Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
- Klimaautomatik-2-Zonen
- Klimaautomatik-3-Zonen
- Klimaautomatik-4-ZonenSicht
- LED-Hauptscheinwerfer
- Dynamisches Kurvenlicht
- LED-Tagfahrlicht
- 360 Grad Kamera
- HEAD-UP-Display
- Scheinwerferregulierung
- Colorverglasung
- Scheinwerferreinigung
- Aussenspiegel beheizbar
- PrivacyverglasungSicherheit
- ABS
- Airbag
- Beifahrer-Airbag
- Wegfahrsperre
- Seitenairbags
- Alarmanlage
- ESP
- Reifendruckkontrolle
- Traktionskontrolle
- Kopfairbag
- Knieairbag
- Kindersitzbefestigung
- Notrufsystem
- PannenkitEntertainment
- Navigationssystem
- Radio
- USB-Anschluss
- Bluetooth
- Freisprecheinrichtung
- Apple CarPlay
- Android Auto
- DAB
- TouchscreenUmwelt
- Abgasnorm Euro 6
- Grüne Umweltplakette
- Energieeffizienzklasse C
Qualität
- Garantie
- Scheckheftgepflegt
- HUAU neu
- NichtraucherfahrzeugSonstiges
- Schiebedach
- Anhaengerkupplung
- Alufelgen
- Dachreling
- Gepaeckraumabdeckung
- ElektrischesPanoramadach
- Anhängerkupplung el. klappbar
- Fahrerprofilauswahl
- Raucherpaket
- Gepäckraumabtrennung
- Head-up-Display
- Knie-Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Seitenairbags für äußereRücksitze
- Ambientepaket für R-Line
- Connectivity-Paket inkl. App-Connect Wireless
- Parkassistenzpaket inkl. Park Assist Pro
- vorbereitet für fernbedientes Parken
- Assistenzpaket IQ.DRIVE
- Reisepaket
- Estoril 9
- 5 J x 22 in Schwarz / glanzgedreht
- Volkswagen R
- Reifen 285/35 R 22
- R-Line Exterieur Black Style Volkswagen R
- Ausstattungspaket Komfort
- Lederpaket Varenna für R-Line
- Vorbereitet für We Connect und We Connect Plus oder VW Connect und VW Connect Plus
- Anhängevorrichtung elektrisch anklappbarinkl. Anhängerrangierassistent Trailer Assist
- Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
- Dachreling schwarz hochglänzend
- Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver Klimatisierung
- Klimaanlage Air Care Climatronic mit Aktiv-Kombifilter
- 4-Zonen-Klimatisierungund Bedienelementen hinten
- Raucherausführung - herausnehmbarer Aschenbecher und Zigarettenanzünder vornund hinten
- Nachtsichtunterstützung
- Online-Dienst
- mit OCU
- mit Head Unit Codierung
- ohne WFS-Verbund
- Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen
- Vorbereitung Alcohol Interlock
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Navigationssystem Discover Pro Max
- Notruf-Service\
- keine Registrierung notwendig
- Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
- Digitaler Radioempfang DAB+
- Komfortsitze vorn
- Fernentriegelung für Rücksitzlehne
- Pedale in Edelstahl gebürstet
- Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
- Abgas-Endrohr verchromt
- links und rechts
- Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
- Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
- Verbandtasche
- Warndreieck und Warnweste
- Automatisches Sperrdifferenzial
- Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
- beheizbar
- mit Schaltwippen
- Ladekantenschutz in Edelstahl
- Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend
- Einfassung in Aluminium Dark Anodized
- Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
- längs verschiebbar Lehenneigung einstellbar
- Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas
- wärme- und geräuschdämmend
- Mittelarmlehne hinten mit 2 Becherhaltern
- Mittelarmlehne vorn
- Notbremsassistent Front Assist
- Dachhimmel in Soul-Schwarz
- Start-Stop-System
- Dekoreinlagen in Aluminum dunkel gebürstet 45° für Instrumententafel un Türverkleidungen
- Ohne Mode3 Ladekabel
- Dynamischer Fernlichtassistent Dynamic Light Assist
- IQ.LIGHT - HD-Matrix-Scheinwerfer mit Schlechtwetterlicht
- Antriebsart: Allradantrieb
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Lendenwirbelstützen vorn
- elektr. verstellbar
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Int.KnNr: WGX362_EA ... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten., Neupreis (UPE): 108025€---- quality by dotzilla

Inzahlungnahme

Preisüberprüfung in Zusammenarbeit mit AutoUncle

Informationen

82.990,- EUR 69.739,- EUR / Netto

19% MwSt. ausweisbar

 • WGX362_EA
 • Geländewagen/Pickup
 • Vorführfahrzeug (Gebrauchtfahrzeug)
 • 11/2023
 • 2.500 Km
 • 210 kW (286 PS)
 • Diesel
 • Automatik

Standort

Stoll GmbH
Porschestraße 1
79761 Waldshut-Tiengen

+49 (0)7621 / 1509-99

Auf Karte zeigen

Kraftstoff & Umwelt

 • Zugr.-lgd. Treibstoffart: Diesel
 • Schadstoffklasse:Euro6
 • Feinstaubplakette:4 (Grün)
 • CO2-Emissionen (WLTP):230g/km
  (kombiniert)
 • Verbrauch (WLTP):8.800000190734863 l/100km
  (kombiniert)

CO-2-Effizienz

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
*Auf der Grundlage der gemessenen CO-2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Fahrzeuganfrage

Bitte addieren Sie 1 und 9.